Sir Alex: Mourinho "sấy tóc" dàn sao MU hơn cả Sir Alex, lộ chiến thuật đấu Tottenham
<