Sinh viên bán tiểu cầu: Sinh viên đi bán tiểu cầu

  • Sinh viên đi bán tiểu cầu

    Sinh viên đi bán tiểu cầu

    Với 400.000 đồng cho một lần lấy đơn, 700.000 đồng cho một lần lấy đôi, nhiều sinh viên đã chọn việc bán tiểu cầu để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.