TAG: Sinh viên bán máu
  • Sinh viên đi bán tiểu cầu
    Sinh viên đi bán tiểu cầu
    12/08/2017 - 18:41

    Với 400.000 đồng cho một lần lấy đơn, 700.000 đồng cho một lần lấy đôi, nhiều sinh viên đã chọn việc bán tiểu cầu để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.


;