Siêu bão: Bão số 14 di chuyển siêu nhanh, nhắm thẳng Khánh Hòa-Bình Thuận