sạt lở đất hòa bình: Những khu nhà hoang ở Hòa Bình sau lũ