sập nhà: Đóng cửa phòng học nguy hiểm sau tai nạn vữa rơi trúng đầu học sinh