Sập công trình: Sập công trình siêu thị tại Vũng Tàu, 4 công nhân bị thương dưới đoạn bê tông dày hơn 20m