Sập công trình: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn ở Hà Nội sắp hoàn thành