Sao Việt đăng ảnh: MC Phan Anh khen vợ đảm đang, chu toàn mọi thứ trong nhà dịp Tết đến