Sao Việt đăng ảnh: Trên sân khấu lộng lẫy là thế, nhưng về nhà các sao Việt lại hồn nhiên và đáng yêu thế này!