sao Việt: Lý Hùng: 'Việt Trinh là người đẹp hòa hợp với tôi nhất'