sao: Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc: ‘Nhiều người hỏi sao để Xuân Trường về nước?’