Sân bay: Khách Trung Quốc bị bắt cóc ngay sân bay Thái Lan