Sân bay: Hải quân Mỹ sắp sở hữu cùng lúc 2 tàu sân bay mới