Samsung Galaxy S8 cháy hàng: Samsung Galaxy S8 phá kỷ lục đơn hàng dù chưa lên kệ