Samsung Galaxy S8: Galaxy S9 đứng trước nguy cơ bán 'ế' hơn so với Galaxy S8