Samsung Galaxy Note: Galaxy Note8 có thể được nâng cấp Android 8.0 từ tháng 3