sách trắng: Ngoại trưởng Mỹ và những lần tuyên bố chính sách 'trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'
<