Sắc đẹp ngàn cân: Phương Trinh Jolie: "Tôi yêu và bỏ nhiều đàn ông để trả thù cho mẹ"