Sabeco: Gần 2 tháng sau khi 'thâu tóm' Sabeco, tỷ phú Thái đang lỗ hơn 1,4 tỷ USD