rượu giả: Hải quan Hải Phòng bán đấu giá ôtô, rượu ngoại, khăn Trung Quốc