Rooney: Rooney đồng ý sang Mỹ hưởng lương 'siêu khủng'