Robot phẫu thuật: Lần đầu tiên dùng robot phẫu thuật ung thư dạ dày