Răng mọc trong mũi: Hi hữu: Răng mọc trong mũi người phụ nữ 38 tuổi