rắn hổ mang: Chuyến hàng đổi mạng của tỷ phú hổ mang nổi tiếng đất Bắc