Rắn bỏ mang chui vào tủ lạnh: Rắn hổ mang chui vào tủ lạnh nhà dân tránh nóng