Quốc Tử Giám: Bất ngờ cấm gửi xe ở Văn Miếu, du khách không biết để ở đâu