qua đời: Video: Nhiều đoàn lãnh đạo đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải