phượt: Một thành viên nhóm phượt tố quán nước 'chặt chém' xin lỗi trực tiếp