Phương Nga: HH Trương Hồ Phương Nga đã xinh đẹp trở lại sau 7 tháng tại ngoại