Phương Nga: S-400 Nga, ẩn số của phương Tây trong cuộc không kích Syria