phó đoàn: Hà Nội: Đường 600m mới thông xe, cả loạt ô tô thi nhau đỗ