phố đi bộ ở Huế: Hàng nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc