phố đi bộ ở Huế: Mức trần bảng giá đất TP HCM thấp hơn thị trường một tỷ đồng mỗi m2