Phố đi bộ: Có ai như Mỹ Tâm, nguyên một đêm diễn thay 4 trang phục và bộ nào cũng... trắng toát