Phố đi bộ: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết người dân ở phố đi bộ