phát biểu: Hoàng tử Harry bị con ong 'quấy rầy' trong lúc phát biểu và đây là hành động của công nương Meghan