phát biểu: Pháo binh Nga biểu diễn bắn đạn pháo 'trăm phát trăm trúng'