phan thành: Dấu ấn cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong thành tựu ngoại giao Việt Nam