phan thành: Công an làm việc với chủ cơ sở trong clip bạo hành trẻ gây phẫn nộ