phân hủy thi thể: Hà Nội: Đi nhặt phế liệu, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện thi thể đang phân hủy