Phan Huy Lê: Huy động 15 xe buýt phục vụ lễ tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải