Phản đối Trung Quốc: Tướng Trung Quốc chỉ trích các nước phản đối quân sự hóa Biển Đông