Phản đối Trung Quốc: Bất chấp Trung Quốc phản đối, lãnh đạo Đài Loan tới lãnh thổ Mỹ