Oscar: 'Người không chân' Oscar Pistorius bị đánh trong tù
<