ông vũ quang hải: Ông Vũ Quang Hải đã thôi chức Trưởng ban Marketing tại Sabeco

  • Ông Vũ Quang Hải đã thôi chức Trưởng ban Marketing tại Sabeco

    Ông Vũ Quang Hải đã thôi chức Trưởng ban Marketing tại Sabeco

    Sau khi bị bãi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco, ông Vũ Quang Hải, con trai ông Vũ Huy Hoàng tiếp tục bị HĐQT Sabeco thông qua việc thôi giao nhiệm vụ tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Marketing Tổng công ty. Như vậy, có thể nói ông Hải đã không còn giữ bất cứ chức vụ nào ở Sabeco.

  • Bộ Công Thương hủy quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

    Bộ Công Thương hủy quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

    Tin từ Bộ Công Thương ngày 2/3 cho biết Bộ vừa thu hồi tiếp một quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào Cục Xúc tiến thương mại.