Obama: Vượt Trump, Obama làm rung chuyển bảng xếp hạng tweet của năm
<