Obama: Obama: Hành động của Trump đẩy Mỹ đến chiến tranh ở Trung Đông