Nước sông Hồng dâng cao: Nước sông Hồng dâng cao, bãi giữa ở Hà Nội chìm nghỉm