Nữ sinh lớp 10: Nam sinh lớp 10 cay cú cầm dao đâm chết bạn học vì cùng có tình cảm với 1 bạn nữ