nông dân khóc ròng: Giá tăng mạnh, thương lái Trung Quốc về tận vườn Đồng Nai mua chuối