nông dân khóc ròng: Nông dân 'khóc ngất' trên ruộng quất, mất trắng nhiều tỷ đồng
<