Nới lỏng việc sinh con: Lâm Tâm Như trải lòng về việc sinh con thứ 2 và không quên 'nói xấu' Hoắc Kiến Hoa