nhổ răng: Ngưng tim trong khi sinh, tỉnh dậy bà mẹ tin rằng mình mới 13 tuổi
<