Nhật Bản: Dân Nhật Bản thót tim vì nhận được báo động giả về tên lửa Triều Tiên