Nhật Bản: Nữ thần tượng Nhật Bản qua đời sau khi tự sát ở tuổi 17