nhập viện: 16 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
<