nhập viện: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Sài Gòn, 2 người thương vong