nhập khẩu than: Xe hơi nhập vào Việt Nam nhiều nhất không đến từ Thái Lan, Indonesia