nhận sai xin lỗi: BTC Giọng hát Việt nhí nhận sai, chính thức xin lỗi vì mang thảm họa Carina ra giễu cợt