nhận dạng khuôn mặt: Sản phẩm nhận diện khuôn mặt chính xác 96% của sinh viên

  • Sản phẩm nhận diện khuôn mặt chính xác 96% của sinh viên

    Sản phẩm nhận diện khuôn mặt chính xác 96% của sinh viên

    Tất cả đều đang học năm 3, năm 4 đại học, nhưng nhóm sinh viên đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế quốc dân đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm được đánh giá là có khả năng giải quyết nhu cầu thực tiễn cao và có triển vọng để đưa ra thị trường.

  • Smartphone Android sẽ có Face ID

    Smartphone Android sẽ có Face ID

    Nhiều nhà sản xuất smartphone Android đã lên kế hoạch tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D lên sản phẩm, bắt đầu từ 2018.