Nhà Trắng: Phát ngôn của Trump khi bổ nhiệm và sa thải loạt quan chức