nhà cao tầng bốc cháy: Căn nhà cao 6 tầng bốc cháy ở trung tâm Sài Gòn